คลังปลื้มบอนด์ยั่งยืนเนื้อหอมนักลงทุนสถาบันแห่สนใจสูงถึง 3.05 เท่า


เพิ่มเพื่อน    


14 ส.ค. 2563 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักลงทุนได้ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีการเสนอวงเงินซื้อพันธบัตรเข้ามาทั้งสิ้น 60,911 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 3.05 เท่าของวงเงินที่ประกาศ และทำให้ สบน. สามารถออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนได้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 1.585% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด (Market Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี ณ ปัจจุบัน โดยมีนักลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ 

 ทั้งนี้ การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย ยังถือเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล เงินระดมทุนที่ได้จากการออกพันธบัตรดังกล่าว จะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
 
 นอกจากนี้ สบน. ได้กำหนดให้พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนรุ่นดังกล่าวเป็นพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) รุ่น 15 ปี โดยจะมีการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Reopen) เพื่อให้มีวงเงินคงค้างในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง 

 “ในอนาคต สบน. มีแผนที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้านขององค์กรสหประชาชาติ” นางแพตริเซีย กล่าว


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน