ก.ต.เลือก 'สิทธิโชติ อินทรวิเศษ' เป็นอธิบดีศาลอาญา 'สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล' อดีตโฆษกศาลฯ เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา


เพิ่มเพื่อน    

สิทธิโชติ อินทรวิเศษ,สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล

24 ส.ค. 63 - ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 12/2563 มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานศาลยุติธรรม โดย ก.ต.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ระดับชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่งบัญชี 3 (พ.ฎีกา-อธิบดีผู้พิพากษา-ปธ.แผนกในศาลอุทธรณ์-ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค-หัวหน้าอุทธรณ์-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์) จำนวน 50 รายชื่อ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้ 1.นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ประวัตินายสิทธิโชค อายุ 61 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ภาค 1, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 และผู้พิพากษาศาลฎีกา

2.นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ประวัตินายสืบพงษ์ อายุ 60 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปริญญาโท 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ภาค 1, ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 4, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7

ทั้งนี้ นายสืบพงษ์มีบทบาทโดดเด่น ในช่วงหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งโฆษกศาลยุติธรรม สมัยนายวีระพล ตั้งสุวรรณ เป็นประธานศาลฎีกา ได้รับการยกย่องเรื่องความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เคยเป็นผู้นำในการเชิญชวนให้ผู้พิพากษาเข้าชื่อถอดถอนหนึ่งในกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จากกรณีเหตุพิพาทในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีโยกย้ายชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่งบัญชี 3 สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอบัญชีทั้งหมด 161 รายชื่อ โดยที่ประชุม ก.ต.วันนี้ พิจารณาไป 50 รายชื่อ ส่วนรายชื่อที่เหลือจะพิจารณาในการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไป


ทราบกันไปแล้วนะครับ!คดี "กบฏ กปปส." ที่กำนันสุเทพกับพวกรวม ๓๙ คน เป็นจำเลย เมื่อวาน (๒๔ ก.พ.๖๔) ศาลอ่านคำพิพากษาตั้งแต่ ๙  โมงเช้า ไปจบเอาตอน ๕ โมงเย็นกว่าๆ

วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่
ก้าวไกล 'ปักทวน' สถาบัน