'ออมสิน'อัดฉีดซอฟท์โลนอุ้มท่องเที่ยวดีเดย์ยื่นกู้ก.ย.นี้เคาะดอกเบี้ย2-3.99%


เพิ่มเพื่อน    

 

31 ส.ค. 2563 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามที่ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการ

โดยธนาคารฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน (Soft Loan) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคการท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ทั้ง 2 โครงการได้มีการขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติสินเชื่ออีกด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้มากขึ้น

สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19วงเงินกู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เพื่อที่สถาบันการเงินนั้นจะนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับผู้ประกอบการ ในอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ช่วงกลางเดือน ก.ย. 2563

ด้านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในภาคการท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท เน้นให้การช่วยเหลือผู้ประกอบกามขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และSupply Chainในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น ร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว บริการที่พัก เกสต์เฮาส์ โฮสเทล เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้วงเงินสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง

โดยผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา (5 ปี) ใช้บุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนที่เอสเอ็มอี คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-299-8899

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกระทบภาคธุรกิจท่องเที่ยวแทบทั้งหมดรวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยโครงการเงินกู้ซอฟต์โลนที่รัฐบาลต้องการให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือผ่านมาตรการดังกล่าวนี้ จะเป็นการบรรเทาผลกระทบและช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เดือดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความคล่องตัวจนกลับสู่สถานะปกติได้ต่อไป” นายวิทัย กล่าว