เพจไทยคู่ฟ้า เผยข่าวดี! เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.63- เพจไทยคู่ฟ้า เผยว่ากรมการปกครอง เปิดรับสมัครงานผ่านโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับตำแหน่งลักษณะงานที่เปิดรับ คือ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน ซึ่งมีจำนวนและอัตราจ้างตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา รวมถึงมีระยะการจ้างงาน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) ส่วนอัตราค่าตอบแทนจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ย. 63 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ.
 


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"