ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ'บิ๊กอาย'ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.63- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก