ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ'บิ๊กอาย'ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.63- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'