วธ.-ยูเนสโก-คนในวงการหนัง หาทิศทางช่วยภาพยนตร์ไทยหลังพิษโควิด!


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 5 ก.ย. - นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ฉายภาพยนตร์สั้น ฉายภาพยนตร์อาเซียนอันทรงคุณค่า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

     ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก ดังนั้น เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 ครั้งนี้ ึได้จัดสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The Road Ahead: Thai Film and Video Industry After Covid-19) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เพื่อหาทิศทางในการบูรณาการช่วยเหลือกันในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในแง่มุมต่างๆ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ที่จะเข้ามานำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กับภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 

      สำหรับผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยตุสเซน ติองเดรเบโก หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก  ผ่านระบบ (ZOOM) ผู้แทนสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, พรชัย ว่องศรีอุดมทร สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ธนัญชนก สุบรรณ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย,อนุชา บุณยวรรธนะ  สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย,อาทิตย์ อัสสรัตน์  ผู้จัดการกองทุนพูริน พิคเจอร์  ตลอดจนผู้แทนโปรดิวเซอร์และผู้ลงทุนอิสระในภาพยนตร์ไทย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรหลายสาขา ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้สนใจได้เข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  www.baff.go.th/online-registration-film-seminar 

 

 

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"