จีน กองทัพเรือไทย และเรือดำน้ำ


เพิ่มเพื่อน    

      พลันที่มีข่าวว่ากองทัพเรือจะขอเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อเลื่อนการซื้อเรือดำน้ำไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปี ผมก็อยากรู้ว่าทางปักกิ่งเขามีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร

            เพราะผมเชื่อว่าทางการจีนก็คงจะกำลังเกาะติดเหตุการณ์ทั้งด้านความมั่นคง, เศรษฐกิจและสังคมของไทยตลอด

            เพราะการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในย่านนี้เพิ่มดีกรีของความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ

            ผมพูดคุยกับทั้งทูตสหรัฐฯ และทูตจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

            พอเห็นภาพของกรอบความคิดของทั้งสองมหาอำนาจเกี่ยวกับไทยและภูมิภาคนี้

            ทำให้ผมเห็นว่าไทยเราต้องกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์กับทั้งโลกอย่างฉลาด, รอบด้านและคล่องตัว

            ผมจึงชวนท่าน “หยาง ซิน” รักษาการเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาคุยกับผมใน Suthichai Live เรื่องเรือดำน้ำเพื่อขอคำตอบที่มีอยู่ในใจคนไทย

            ถาม: ท่านทูตได้รับทราบข่าวเรื่องรัฐบาลไทยจะขอเจรจาเลื่อนการซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 จากจีนแล้วใช่ไหมครับ? รัฐบาลจีนมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรครับ?

            ตอบ: ผมได้ติดตามสถานการณ์มาตลอด เป็นพาดหัวสื่อมาอย่างต่อเนื่องครับ

            พี่น้องคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ท่าทีของรัฐบาลจีนนั้นมีอยู่อย่างชัดเจนคือเข้าใจการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ให้การเคารพในการตัดสินใจของฝ่ายไทย

            ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยเราเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

            ระหว่างจีนกับไทยเรามีความร่วมมือ ไปมาหาสู่กันทุกด้าน

            ผมจะเน้นหลักการในการไปมาหาสู่และความร่วมมือระหว่างสองประเทศคือเคารพซึ่งกันและกัน และเอื้อประโยชน์แก่กัน ภาษาอังกฤษก็คือ win-win

            สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทย จีนจะพยายามสนับสนุน

            แน่นอน จีนก็มีผลประโยชน์ของตนเองด้วย

            จีนจะไม่มีวันมาเอาเปรียบฝ่ายไทย จะไม่ทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบ ถึงแม้จะทำให้พี่น้องคนไทยลำบากใจ จีนก็จะไม่ทำ

            แน่นอน เราก็เข้าใจและเชื่อมั่นว่าฝ่ายไทยก็จะไม่ให้ฝ่ายจีนเสียเปรียบเช่นกัน

            เพราะฉะนั้นในเรื่องเรือดำน้ำนี้ก็เหมือนกัน เราเข้าใจซึ่งกันและกัน

            ถาม: ท่านนายกฯ ไทยบอกว่าจะให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับจีนเรื่องเรือดำน้ำเพื่อเลื่อนการซื้อไปหนึ่งปี มีการเริ่มเจรจากันหรือยังครับ?

            ท่านทูตในฐานะเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในไทย ได้รับทราบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเรื่องรัฐบาลไทยขอเจรจาแล้วยังครับ?

            ตอบ: ตัวผมเองและทางสถานทูตไม่ได้เข้าไปในเรื่องรายละเอียดของเรื่องนี้ครับ ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว มีการคุยกันโดยตรง

            แต่ถ้าถามท่าทีของรัฐบาลจีนก็เป็นอย่างที่ผมได้บอกไป คือ เราจะสนับสนุนครับ

            ถาม: ทางกองทัพเรือของไทยบอกว่านี่เป็นข้อตกลง G-to-G หรือรัฐต่อรัฐ เป็นความจริงใช่ไหมครับ?

            ตอบ: คือเป็นอย่างนี้นะครับ G-to-G เป็นคำพูดที่ฝ่ายไทยใช้สำหรับหลายๆ โครงการระหว่างสองประเทศ แต่สำหรับฝ่ายจีนนั้นเราก็เห็นชอบ แต่สำหรับของจีนนั้นเรามีระบบบริหารต่างกัน มีระบบการพาณิชย์ต่างกัน

            เราจะให้รัฐวิสาหกิจมาคุยโดยรัฐบาลจีนให้การสนับสนุน

            ถาม: ถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าทางกองทัพเรือไทยก็ต้องเจรจากับรัฐวิสาหกิจของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

            ถาม: ตอนแรกมีความเข้าใจว่าเป็น MoU แต่ทางกองทัพเรือบอกว่าเป็น “ข้อตกลง” หรือ Agreement

            ตอบ: ในรายละเอียดนั้นผมขอไม่พูดตรงนี้เพราะเกี่ยวกับเรื่องภายในของทั้งฝ่ายไทยและจีนด้วย

            ผมขอพูดในนโยบายหลักๆ ของรัฐบาลจีนก็แล้วกันนะครับ

            ถาม: ท่านทูตยืนยันว่ารัฐบาลจีนจะเข้าใจถ้ารัฐบาลไทยขอเจรจาผ่อนปรน ขอเลื่อนการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ใช่ไหมครับ

            ตอบ: ครับถูกต้องครับ อันนี้ชัดเจนครับ.