มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 1,339 ราย


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆจำนวน ๑,๓๓๙ ราย ดังนี้ 

1. นายอุทัย สินมา รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดียาเสพติดดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีแรงงานภาค๓

2. นายธนพล จูฑะเตมีย์ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักานอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)  สำนักงานคดียาเสพติด 

3. นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี 

4. ร้อยตำรวจโท ไกรยศ จันทร์เรืองรอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)สำนักงานคดีแพ่งพระโขนง 

5. นางปิยธิดา เจิมหรรษา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการสูงสุด 

อ่านทั้งหมด


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว