สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือที่วัดสุทธาโภชน์


เพิ่มเพื่อน    

​​​​​​

 

   
     วันนี้ - นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  เขตลาดกระบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง วัดสุทธาโภชน์ และชุมชนในพื้นที่ เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์ ในวันที่ 4 ต.ค. 63 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกว่า 120 รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตามแนวคลองลำปลาทิว พิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยชุดสำรับคาวหวาน อันเป็นเอกลักษณ์แห่งท้องถิ่น มากกว่า 100 ชุด และการแข่งขันเรือพายในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและเป็นการสืบสานประเพณีไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ จากการที่ได้มีส่วนร่วมดำรงรักษาความเป็นไทยได้คงอยู่คู่ชาติ

 

        ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์ เป็นประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญสืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่า พระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตามแนวคลองลำปลาทิวยาวนับหลายร้อยเมตร ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและนับวันจะหาดูได้ยาก

      หลังจากที่ตักบาตรเสร็จสิ้นแล้วจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จุดเด่นคือชาวบ้านจะจัดสำรับคาวหวานอย่างสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาววัดสุทธาโภชน์มีเกือบทุกบ้าน บางชุดเป็นมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี และในช่วงบ่ายจะมีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงอย่างสนุกสนาน เป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับการอาศัยอยู่ริมคลองตลอดจนความรัก ความสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี