'ธนารักษ์'ขยายเวลาจองคอนโดขรก.


เพิ่มเพื่อน    

 

15 ก.ย. 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ใช้สิทธิ์เข้าจองคอนโดมิเนียมในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและแหล่งศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เต็มจำนวน 4 โครงการ จากที่เปิดจองทั้ง 9 โครงการ แล้ว ส่วนอีก 5 โครงการที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังมีผู้จองไม่มาก จึงได้ขยายเวลารับจอง จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 13 ก.ย.2563 ไปจนถึงวันที่ 18 ก.ย. หรือ ต่อเวลาอีก 5 วัน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใช้สิทธิ์จองได้ก่อน แต่เมื่อพ้นกำหนดขยายเวลารับจองไปแล้ว พบว่ายังมียอดจองไม่ได้ตามเป้าหมาย กรมก็จะปรับเงื่อนไขในรอบต่อไป ให้ข้าราชการท้องถิ่น ทหาร และ ตำรวจ สามารถจองสิทธิ์คอนโดได้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ที่มีข้าราชการทหารสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า จะมียอดจองเต็มจำนวนที่กรมตั้งเป้าหมายไว้

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์ สำนักงาน ก.พ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น โดยแต่ละโครงการมี 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอย ห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท

สำหรับยอดผู้เข้าจองที่เต็มแล้วทั้ง 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ ถ.พระราม 3 ยานนาวา กทม. มีจำนวนผู้จอง 145 ราย 2.โครงการถนนสุขุมวิท บางจาก กทม. จอง 348 ราย 3.โครงการถนนเพชรบุรี ห้วยขวาง กทม. จอง 350 ราย และ 4. โครงการต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี จอง 253 ราย ซึ่งทั้ง 4 โครงการ ปิดรับจองแล้ว
ส่วนโครกงารที่ยังมีผู้จองน้อยมากคือ 1.โครงการซอยวัดกู้ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จอง 4 ราย 2.โครงการ อ.เมือง ขอนแก่น จอง 8 ราย 3.โครงการ อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี จอง 27 ราย 4.โครงการ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี จอง 31 ราย และ 5. โครงการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จอง 36 รายซึ่งทั้งหมดขยายเวลาการเปิดรับจองออกไปอีก 5 วัน

“โครงการที่จองเต็มสิทธิ์เพราะน่าสนใจมาก เนื่องจากอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร 3 แปลง คือ ถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางจาก ถนนพระราม 3 ใกล้ MRT สถานีคลองเตย และถนนเพชรบุรีใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี

นายยุทธนา กล่าวว่า ผู้ที่จองมาแล้วจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.ย.2563 หลังจากนั้นจะประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรุปผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2563 และจะประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาให้ทราบต่อไป
สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมจองโครงการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยสามารถรับ สิทธิได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ได้รับกรรมสิทธิ์ในห้องพักอาศัย 2.ได้สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี 3.กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า 4.สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.tcondo.ocsc.go.th หรือเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th ซึ่งจะได้ทำลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจและเตรียมเข้าจองผ่านระบบออนไลน์พร้อมจนถึงวันที่ 18 ก.ย.นี้


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'