นายกฯ ปลุกผู้บริหาร-ขรก.ทุกระดับทำดี สุจริต โปรงใส ย้ำอยากเห็นบ้านเมืองสงบมีเสถียรภาพ


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ย.63 - ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยนายกฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีช่วงนี้กรมบัญชีกลางมีผลปฏิบัติออกมาถี่ๆ เป็นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายต่างๆ เราต้องทำงานให้ทันต่อเวลา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพ เพราะหลายอย่างล่าช้าด้วยระบบงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันพอสมควร เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีกฎหมายคนละตัวกัน ตนก็ได้ติดตามความก้าวหน้ามาตลอด ทั้งนี้ภายใต้ทุนหมุนเวียนในวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ทราบจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ระเบียบ กฎ หน่วยงาน คน ความรู้ความสามารถเหล่านี้ ซึ่งการที่ทุกคนได้รับรางวัลถือเป็นการยืนยันประสิทธิ์ภาพการทำงานในการบริหารทุนหมุนเวียนของทุกหน่วยงาน

นายกฯ กล่าวอีกว่า เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มโอกาสที่เท่าเทียมให้ทุกคน ในส่วนของผู้มีรายได้นั้นคือเรื่องความเป็นธรรมที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมาตลอดตามงบประมาณเรามีอยู่ สำหรับการดำเนินการทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิ์ภาพจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นให้ความสำคัญในการกำกับติดตามดูแล ประเมินผล ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยในโลกดิจิตอล ส่วนประกอบของการทำงานนั้นตนคิดว่าทุกคนคงเข้าใจสถานการณ์ภายในประเทศและนอกประเทศ ประชามคมโลกต่างๆมีปัญหามากมายในปัจจุบัน และรัฐบาลได้ใช้แนวทางเหล่านั้นมาประมวล วิเคราะห์ หาข้อสรุปว่าจะทำอย่างไรกับประเทศของเราดีในการใช้จ่ายงบประมาณทุกภาคส่วนให้เกิดความต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการ โปร่งใส มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด ก็เป็นนโยบายของตนซึ่งทุกคนต้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วย

“สิ่งที่เราทำไป เราอาจไม่ได้อะไรกับการกระทำเหล่านี้ แต่สิ่งที่จะได้คือความภาคภูมิใจในการทำงาน ยิ่งเราทำความดีมากขึ้นเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้ก็จะตอบสนองเราในอนาคต ทั้งราชการและส่วนตัว ก็ขอฝากไว้ด้วย วันนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความสงบเรียบร้อย ความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองของเรา เราจึงต้องพยายามทำให้ดีที่สุด"

นายกฯ กล่าวว่า หวังว่ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเหล่านี้จะสร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและทุกระดับชั้นจนถึงชั้นผู้น้อย และอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กองทุนหมุนเวียนอื่นๆที่ประสิทธิ์ภาพยังไม่มากนัก ขอให้ปรับบทบาทและบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้รับรางวัลในโอกาสต่อไป การได้รับรางวัลนั้นเป็นสิ่งที่ยาก แต่การรักษารางวัลนั้นก็ยาก เช่นเดียวกับการทำความดีมันก็ยาก แต่ทำไปแล้วมันเป็นความสุขในใจให้กับพวกเราในการทำงานอย่างสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารู้ตัวเราอยู่แล้ว ไม่ต้องให้ใครมายกย่อง ไม่ต้องประกาศ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะรู้ในใจของตัวเอง วันข้างหน้าก็ภูมิใจเล็กๆของเรา ว่าเราทำเหล่านี้เพื่อใคร