“นฤมล”รมช.แรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพให้ได้ตามที่ภาคเอกชนต้องการ


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานและให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ภาคเอกชนต้องการเพื่อยกคุณภาพชีวิตของแรงงาน และได้รับเกียรติจากดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย มาร่วมงานและให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องดีมากที่ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมลักษณะเหล่านี้จะช่วยทำให้แรงงานทั้งหลายต้องตื่นตัวมาฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบันแรงงานจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีมาตรฐานตามที่นายจ้างต้องการ และต้องทำงานได้มากกว่า 1 หน้าที่ในสถานประกอบการปัจจุบันนี้

ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกโดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การแปรรูปอาหารและ ช่างเชื่อมโลหะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยที่มาร่วมรับฟังการจัดงานนี้ด้วย

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดุโขทัยได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ “ แรงงานอย่างไรที่นายจ้างจังหวัดสุโขทัยต้องการในยุคปกติวิถีใหม่ “ จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธงชัย กิจสนาโยธินและนายโกวิท ทรงคุณ ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดสุโขทัย


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก