กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลุก SMEs ไทยติดปีกความรู้ หลังฝ่าภัยโควิด พลิกโอกาสธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งแรกในไทยกับงาน“IP4B2020”


เพิ่มเพื่อน    

       

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม ในกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) สมัครเข้าร่วมโครงการ Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020) ซึ่งกรมฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยการติดปีกความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพัฒนาและต่อยอดธุรกิจโดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ พร้อมชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง 22 กันยายน นี้
           

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “โครงการ Intellectual Property for Business 2020 หรือ IP4B2020 เป็นโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าและบริการ และสามารถทำตลาดโดยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะได้รับคำแนะนำเชิงลึกรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  และเรียนรู้วิธีสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค New Normal”
โครงการ IP4B2020 มุ่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทยด้วยการนำทรัพย์สิน  ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตรที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 22 กันยายน 2563  ทางเว็บไซต์ www.ip4b2020.com โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับโล่และประกาศนียบัตร รวมทั้งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ จะได้รับการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ช่วยหาช่องทางการจำหน่ายให้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรอบสุดท้ายจะได้รับความรู้และหลักสูตรสุด exclusive กับ Shopee (ประเทศไทย) ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากโครงการต่อไป

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.ip4b2020.com แอพพลิเคชั่น LINE : @ip4b2020 E-mail : comtact@ip4b2020 หรือโทร. 061-662-1095


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก