“นฤมล”รมช.แรงงาน เชื่อพัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพให้ได้ตามเป้าเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานและให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ภาค อุตสากรรมยังขาดแคลนแรงงานคุณภาพและแรงงานที่จะไปควบคุมเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น อาจจะเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคุมหุ่นยนต์และแขนกลเพิ่มขึ้น

ได้มอบให้นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัด นครสวรรค์ โดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การนวดแพทย์แผนไทย และการสอนประกอบอาหารไทย

นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ “ แรงงานอย่างไรที่นายจ้างต้องการในยุคปกติวิถีใหม่ “ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ และมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์และภาคีเครือข่ายของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟั


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?