'ออมสิน'คาดพ.ย.สรุปร่วมทุนนอนแบงก์ลุยปล่อยกู้จำนำทะเบียนรถไตรมาส1/64


เพิ่มเพื่อน    

 

21 ก.ย.2563 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ออมสินได้ส่งหนังสือถึงนอนแบงก์ที่ทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่มีกำไรต่อเนื่องและมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท จำนวน 25 บริษัท ให้ทำข้อเสนอกลับมาที่ธนาคารออมสินเพื่อร่วมกันทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อจำนะทะเบียนรถภายในเดือน ต.ค. นี้ ซึ่งธนาคารออมสินจะสรุปเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการร่วมทุนเพียง 1 รายละเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารพิจารณาการร่วมทุน ภายในเดือน พ.ย. 2563 และคาดว่าออมสินจะสามารถปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถได้ภายในไตรมา 1/2564 

ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าวจะเปิดกว้าง โดยขึ้นอยู่กับนอนแบงก์จะเสนอเข้ามาว่าจะมีลักษณะการทำธุรกิจร่วมกันในลักษณะใด เช่น เป็นการร่วมทุน ตั้งบริษัทใหม่ และให้ออมสินเข้าไปถือหุ้นไม่เกิน 49% หรือจะให้ออมสินเข้าไปถือหุ้นในบริษัทผู้ร่วมทุนโดยตรงเลย โดยขณะนี้ออมสินได้แต่งตั้งให้ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีความชำนาญ มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อดูรายละเอียดในการร่วมทุนกับนอนแบงก์ เพื่อปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในครั้งนี้ 

"นอนแบงก์จะเข้าร่วมทุนกับธนาคารออมสิน สามารถขอเงินทุนจากออมสินเพื่อไปดำเนินธุรกิจได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องปล่อยกู้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 18% ต่อปี ยืนยันว่าการเข้าไปร่วมทุนครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเข้าไปทำลายระบบธุรกิจ แต่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ในสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ได้รับดอกเบี้ยถูกลง ขณะที่นอนแบงก์ก็ยังมีกำไรอยู่ แต่ไม่ได้อู้ฟู่เหมือนตอนนี้" นายวิทัย กล่าว 

นายวิทัย กล่าวว่า ที่ธนาคารออมสินไม่ได้เข้าไปรับจำนำสินเชื่อทะเบียนรถโดยตรง เพราะสินเชื่อลักษณะนี้ไม่ต้องมีการตรวจเครดิตบูโร ซึ่งออมสินทำไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ. ออมสิน กำหนดว่า หากเป็นหนี้เสียไม่สามารถขายหนี้นั้นออกไปได้ แต่การไปร่วมทุนจะสามารถทำได้ จึงเลือกวิธีการร่วมทุนกับบริษัทที่มีใบอนุญาตอยู่แล้ว มีระบบ และมีความชำนาญ โดยออมสินจะเข้าไปเสริมในเรื่องเงินทุนต้นทุนต่ำ และมีสาขาพันกว่าแห่งทั่วประเทศเป็นช่องทางในการปล่อยกู้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ประเมินว่าหากออมสินดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้ว จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท หรือ 10-20% ของมูลค่าตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 2 แสนล้านบาท และคาดว่าออมสินจะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางอัตราสินเชื่อประเภทดังกล่าวได้ โดยปัจจุบันสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ที่ 28% ต่อปี โดยออมสินพยายามดึงอัตราดอกเบี้ยตลาดลงให้เหลือไม่เกิน 18% ต่อปี หรือให้ดอกเบี้ยลดลง 10% ต่อปี และจะเน้นปล่อยสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่จำนำทะเบียนรถวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย แต่หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังไม่ลดลงตามที่ตั้งเป้าหมาย ก็จะมีแผนในการเข้าไปดึงดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ลดลง โดยจะปล่อยสินเชื่อต้นทุนต่ำต่อในอัตราดอกเบี้ย 3-4% เพื่อให้นอนแบงก์นำไปปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถต่อ