"ณัฏฐพล"ชี้รับ นร.40คน/ห้อง ปิดทางรร.ดังห้องเรียนโป่ง คุณภาพไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

21ก.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติให้จำกัดการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของปีการศึกษา 2564 ให้อยู่ที่ 40 คนต่อห้อง ว่า ตนได้เห็นข้อมูลร่างแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานจาก กพฐ. อย่างเป็นทางการ ซึ่งตนคิดว่าแนวปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมาก เป็นการยึดระเบียบและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของปีการศึกษา 2563 เดิม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการรับนักเรียนอยู่แล้วที่จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน  40 คนต่อห้อง ดังนั้นแนวปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนปี 2564 จึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด โดยตนคิดว่าที่ กพฐ.สรุปออกเป็นมติ เพื่อเป็นการย้ำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนให้โรงเรียนได้รับทราบหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเบื้องต้นและให้ปฏิบัติตาม  

“ผมเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีหน้าที่จำกัดการรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ไม่เกินจำนวน 40 คนต่อห้องเรียน และห้ามขยายห้องเรียนเพิ่มเด็ดขาด เพราะไม่อยากให้มีการรับนักเรียนต่อห้องเกินจำนวนแผนรับ ซึ่งผมย้ำมาตลอดว่าหากเรามีโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วย จำนวนนักเรียน 4,000-5,000 คน เป็นจำนวนนักเรียนที่มีเด็กมากเกินไป และแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงหรือโรงเรียนดังก็ตามแต่ ผมมีความกังวลเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากเด็กที่เรียนในโรงเรียนกลุ่มนี้อาจได้รับการศึกษาไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งถือเป็นการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มาพร้อมความคาดหวัง ส่วนประเด็นการยกเลิกสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งก็ไม่ได้มีการจัดสอบแข่งขันเข้าเรียนป.1 อยู่แล้ว”รมว.ศธ. กล่าว 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์