ธปท.ตั้ง 4 ขุนพลศก. 'คณิศ-รพี-สมชัย-สุภัค'นั่งกรรมการนโยบายการเงินชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย. 2563 นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ดังนี้ 1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ, นายรพี  สุจริตกุล, นายสมชัย  จิตสุชน และนายสุภัค  ศิวะรักษ์ 

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภี, นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์, นายพรชัย ชุนหจินดา, นางสาวภาวนา เนียมลอย และนายอายุสม์ กฤษณามระ


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่