ธปท.ตั้ง 4 ขุนพลศก. 'คณิศ-รพี-สมชัย-สุภัค'นั่งกรรมการนโยบายการเงินชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย. 2563 นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ดังนี้ 1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ, นายรพี  สุจริตกุล, นายสมชัย  จิตสุชน และนายสุภัค  ศิวะรักษ์ 

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภี, นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์, นายพรชัย ชุนหจินดา, นางสาวภาวนา เนียมลอย และนายอายุสม์ กฤษณามระ


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ