'จอน' นำรณรงค์ 'ปลดอาวุธคสช.' ผ่านไป 3 เดือนได้ 1,221 รายชื่อ


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

25 เม.ย.61 -โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ที่มีนายจอน อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ  เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ รณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวม 35 ฉบับ ภายใต้แคมเปญ "ปลดอาวุธคสช." ว่า 3 เดือนผ่านไป ประชาชนมากกว่า 1,200 คน ร่วมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.

นับจากวันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาสามเดือนเศษแล้วที่เครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 23 องค์กร ร่วมกันแถลงข่าวที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพื่อเสนอ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวม 35 ฉบับ เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมแสดงเจตนารณ์ในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้มากกว่า 1,200 คนแล้ว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในเดือนมกราคม 2561 มีประชาชน 1221 คนจากหลากหลายพื้นที่และสาขาอาชีพทั่วประเทศร่วมกันลงชื่อในแบบฟอร์มขก.1 กับไอลอว์จากหลายช่องทางทั้งทางไปรษณีย์ และการลงชื่อโดยตรงเมื่อไอลอว์ไปตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกและรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่งคสช.ทั้ง 35 ฉบับและเหตุผลที่ต้องออกกฎหมายประชาชนมายกเลิกตามงานกิจกรรมต่างๆ โดยหากจำแนกตามที่มาของแบบฟอร์มจะสามารถแบ่งได้ดังนี้

1) กิจกรรมทางการเมืองและงานเสวนาสาธารณะ 780 รายชื่อ

นับจากการเปิดตัวโครงการ ไอลอว์เข้าไปตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อตามกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เช่น เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นระหว่างกิจกรรม We Walk...เดินมิตรภาพ ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและที่วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ระหว่างกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และระหว่างกิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจด้วยการเตรียมแบบฟอร์มและเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอร่างกฎหมายได้โดยสะดวกแล้ว ไอลอว์ยังนำเอกสารต่างๆทั้งร่างกฎหมาย บทความและหนังสือการ์ตูนสรุปเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกประกาศ/คำสั่งคสช.ไปแจกจ่ายด้วย รวมถึงตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆที่ประชาชนอาจมีเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

2) สถาบันการศึกษา 246 รายชื่อ

เมื่อเจ้าหน้าที่ไอลอว์ได้รับเชิญไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น ที่ มหาลัยธรรมศาสตร์ มหาลัยบูรพา มหาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตทับแก้วก็มีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจและร่วมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกัน โดยการร่วมเสนอกฎหมายครั้งนี้ถือเป็นการใช้สิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญครั้งแรกสำหรับนิสิตนักศึกษาหลายๆคนด้วย

3) ภาคประชาสังคม 96 รายชื่อ

แบบฟอร์มขก.1และเอกสารรณรงค์กว่า 10,000 ชุด ได้ถูกแจกจ่ายไปตามองค์กรสมาชิกของ 23 เครือข่ายที่ร่วมแถลงข่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ซึ่งมีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยขณะนี้องค์กรต่างๆใน 23 เครือข่ายกำลังดำเนินการรวบรวมแบบฟอร์มขก.1

4) ทางไปรษณีย์ 99 รายชื่อ

แม้การร่วมเสนอกฎหมายผ่านช่องทางไปรษณีย์จะมีความยุ่งยากกว่าช่องทางอื่นเพราะผู้ประสงค์จะร่วมเสนอร่างกฎหมายต้องพิมพ์แบบฟอร์มขก.1 มากรอกและถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเอง แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งสละเวลาอันมีค่าเพื่อกรอกเอกสารและจัดส่งกลับมาให้ทางไอลอว์ บางคนยังถือโอกาสรวบรวมแบบฟอร์มจากเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวที่เห็นด้วยกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งกลับมาให้ไอลอว์ด้วย

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันร่างกฎหมายนี้ สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลประกอบและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ที่ www.ilaw.io และหากเห็นว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้สังคมไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองก็สามารถร่วมเป็นหนึ่งเสียงได้โดย

1. เข้าไปที่ www.ilaw.io 
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข.ก.1 สำหรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
4. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ใส่ซองจดหมาย จ่าหน้าถึง ตู้ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
6. ติดสแตมป์และส่งลงตู้ไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราไปตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกที่ไหน สามารถพิมพ์ข้อความมาทาง Inbox ของเพจ iLaw ได้

การใช้สิทธิเลือกตั้งต้องรอคสช.กำหนดวัน แต่การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่งคสช.ฉบับนี้ทำได้เลยไม่ต้องรอใคร!"


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'