วิชัย ดันตลาดสินค้าเฉพาะ (Magnet Market) กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น


เพิ่มเพื่อน    

     ดึงการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism)  กระตุ้นเศรษฐกิจ  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet  Market)  ภายใต้ชื่องาน Food  & Fish  on  the beach”   ที่บริเวณแหลมแท่น  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

       อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น   เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยมีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  ให้เกิดการหมุนเวียน และกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่  นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน  ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม ในขณะเดียวกันประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาเป็นธรรมและยกระดับราคาสินค้าของไทย และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผลิตสินค้า  รวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลาดเฉพาะสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าในตลาดให้มากขึ้น

โดยปี 2563  ทางกรมฯได้จัดงาน ตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet  Market)  ไปแล้ว  1 ครั้ง  ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์เทใจใส่กระชัง : ปลากะพง  3 น้ำ @ สงขลา ระหว่างวันที่  9-12 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครได้รับการตอบแทนจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายปลากะพงภายในงาน มูลค่าทั้งสิ้น  20 ล้านบาท

สำหรับเดือนกันยายน 2563 จะจัดงานอีก  2 ครั้ง ครั้งที่ 3 จัดที่บริเวณศาลากลาง(หลังเก่า)  จังหวัดพังงา วันที่  27 ก.ย.-1  ต.ค.-  ครั้งที่  4  ณ  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  30 ก.ย.- 3 ต.ค. 63   


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก