MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"


เพิ่มเพื่อน    

 

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
2. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
3. การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
4. การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา
5. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน

อย่างไรก็ตาม MEA พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนต่อไป
 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"