สุริยะมีเสียว!ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา'วัดถ้ำพระโพธิสัตว์'ฟ้องออกใบอนุญาตทำเหมืองแร่


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ย.2563 -  ในวันพุธนี้ เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.3/2560ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ในคดีระหว่างวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน อนุมัติหรือออกใบอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ภายในรัศมี 2,000 เมตร อันอาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น รวมถึงถ้ำพระโพธิสัตว์ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2535
 


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'