'ปธ.ศาลฎีกา' ส่งร่าง พรบ.จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ให้ กก.ปฏิรูปประเทศ-นายกฯแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ย.63 - นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมว่า ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ตามร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกร่างขึ้น

ขณะนี้ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และส่งไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์