ไฟเขียว ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เตรียม ชง ครม. 20 ต.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

9ต.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเด็กปฐมวัย ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2563-2570 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กสมรรถณะ การพัฒนาทักษะตามช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ จะทำให้พบปัญหาในเด็กลดลง เพราะเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึงต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องการสอบแข่งขั้นเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าจะต้องการพัฒนาเด็กในทิศทางใด และไม่ควรนำการสอบมาเป็นการชี้วัดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเป็นการสร้างความกดดันแก่เด็ก และ เด็กจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากนี้จะผลักดันกระบวนการต่างๆให้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าแผนดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมการทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวงหลักที่ดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงมหาดไทย(มท.) ทั้งในด้านข้อมูลและงบประมาณ เช่น แผนระยะสั้น เริ่มจากแผนงบประมาณปี 2564 ทั้ง 4 กระทรวงจะหารือการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งการทำงานที่ชัดเจนและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด 6 คณะได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาและจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ คณะอนุกรรมการการพัฒนาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาปฐมวัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการในชุดต่างๆได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความจริงจังในการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัย  


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์