โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ผวจ.-ผู้ตรวจราชการ' มหาดไทย จำนวน 26 ราย


เพิ่มเพื่อน    

10 ต.ค.63 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชกา รพลเ รือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตาแหน่ง จำนวน ๒ ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้

 


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'