"สารสาสน์"จ่ายเงินค่าเทอมคืนผู้ปกครองบ้างแล้ว  


เพิ่มเพื่อน    


12ต.ค.63- นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ว่า ตามโรงเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการตามการทำบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น หรือการดำเนินการอื่นๆ นั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีการทยอยจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้กับผู้ปกครองแล้วบางส่วน ส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีและการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนนั้น คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีการมอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ประเด็นการเปิดห้องเรียน และรับนักเรียนเกินจำนวนที่กำหนดต่อห้อง 


สำหรับข้อเสนอเรื่องที่หลายฝ่ายต้องการให้ครูและพี่เลี้ยง มีการแต่งกายที่แต่งต่างกันให้เป็นเป็นมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนั้น เรื่องดังกล่าวในหลายๆ โรงเรียนมีการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ใส่เอี๊ยม หรือมีเครื่องหมายที่แสดงออกชัดเจน หรือติดป้าย เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสารสาสน์ก็มีการดำเนินการ อีกทั้งยังได้มีการติดป้ายชื่อ ภาพ พร้อมทั้งเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด