รัฐวิสาหกิจตะลุยส่งรายได้แผ่นดินทะลุเป้า“กองสลาก-ปตท.-กฟผ.”ครองแชมป์


เพิ่มเพื่อน    

 

13 ต.ค. 2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย. 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้แผ่นดิน 46,598 ล้านบาท, 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งรายได้แผ่นดิน 29,198 ล้านบาท, 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำส่งรายได้แผ่นดิน 28,619 ล้านบาท, 4. ธนาคารออมสิน นำส่งรายได้แผ่นดิน 18,000 ล้านบาท 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำส่งรายได้แผ่นดิน 10,500 ล้านบาท, 6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำส่งรายได้แผ่นดิน 8,890 ล้านบาท, 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำส่งรายได้แผ่นดิน 6,715 ล้านบาท, 8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำส่งรายได้แผ่นดิน 6,230 ล้านบาท, 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำส่งรายได้แผ่นดิน 5,922 ล้านบาท และ10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำส่งรายได้แผ่นดิน 5,660 ล้านบาท หน่วยงานอื่น ๆ นำส่งรายได้แผ่นดิน 22,529 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สคร. มีเป้าหมาย การจัดเก็บจำนวน 159,800 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย โดย สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวต่อไป


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต