'เนาวรัตน์' ร่ายกลอน 'ธรรมะสงคราม' ความเป็นธรรมต้องนำขบวน


เพิ่มเพื่อน    

17 ต.ค.63 - อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่บทกลอนเรื่อง "ธรรมะสงคราม" มีเนื้อหาดังนี้

ไม่มีความเป็นธรรมในสงคราม
ไม่มีความโปร่งใสในยามศึก
ไม่มีความเป็นไปดั่งใจนึก
มีแต่ลึกล้ำเล่ห์เพทุบาย

แม้ในฝ่ายสงครามที่เป็นธรรม
จะดีล้ำเลิศค่านั้นอย่าหมาย
ต่างก็มุ่งหมายเข่นเอาเป็นตาย
แม้ในฝ่ายสงครามเป็นธรรมนั้น

การลุกขึ้นต่อสู้ผู้กดขี่
คือความเป็นธรรมที่นิยามนั่น
ผิดจากนี้แม้ชนะก็อาธรรม์
ไม่มีวันพ้นระยำความอัปปรีย์

ความเป็นธรรมชอบธรรมต้องนำขบวน
รุกรับรบทบทวนให้ถ้วนถี่
กำหนดจุดยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
สมคำที่โบราณท่านอุปมา

สร้างทัพสิงห์ยิ่งใหญ่ให้หมานำ
หากเพลี่ยงพล้ำสิงห์ก็วายตายอย่างหมา
สร้างทัพหมาให้สิงห์ได้นำพา
หมาก็กล้าสู้จริง เยี่ยงสิงห์แท้ !

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์