‘อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ’ มรณภาพแล้ว


   

ภาพจากเพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

29 เม.ย.2561 - พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี) อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญมรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 00.09 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ 79 ปี พรรษา 59 

โดยสมณศักดิ์ของพระธรรมรัตนากรนั้น พ.ศ.2505 เป็น พระครูใบฎีกาสงัด อํสุมาลี ฐานานุกรมใน พระราชเวที วัดปากน้ำ  พ.ศ.2510 เป็น พระครูสมุห์สงัด อํสุมาลี ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ พ.ศ.2514 เป็น พระครูสังฆรักษ์สงัด อํสุมาลี ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ พ.ศ.2515 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอุปถัมภ์ธรรมกิจ พ.ศ.2519 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2525 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2532 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสิฐนิมมานการ พ.ศ.2534 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลญาณ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ.2540 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโกศล โสภณวรญาณ สุวิธานวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และ พ.ศ.2550 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรกิจโกศล โสภณธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

ในส่วนฝ่ายปกครองนั้น พ.ศ.2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง 2514  เป็นกรรมการตรวจบัญชีเงินของวัด ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ 2514 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 2531 เป็นผู้ปกครองสามเณรวัดปากน้ำ 2535 เป็นเจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ 2536 เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ และ 2551 เป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ.