จุรินทร์ มอบ ปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมโดยเร่งสำรวจดูแลสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภค


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ตุลาคม 2563  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดให้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนรวมทั้งเร่งดูแลปริมาณความต้องการของประชาชนว่ามีการขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคอย่างไร

 

ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง และให้เตรียมการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบริการประชาชนหลังน้ำลดได้ในทันทีด้วยนางมัลลิกา กล่าว

 

อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาเกิดภาวะน้ำท่วมและทะลัก 23 จังหวัดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังระหว่างวันที่ 16- 19 ตุลาคม 2563 รวม 49 จังหวัด ระหว่างนี้อาสาสมัครและรัฐบาลกำลังประสานงานเพื่อการบรรเทาสาธารณะภัยอย่างใกล้ชิด