สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือราชมงคลธัญบุรี เร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างเสริมสวยขึ้นแท่นมือโปร


เพิ่มเพื่อน    

พิษวิกฤติป่วนคนตกงานพุ่ง  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือราชมงคลธัญบุรีเร่งดันมาตรฐานวิชาชีพช่างเสริมสวยระยะที่2ครบวงจร  พุ่งเป้ายกระดับกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวยขึ้นแท่นมือโปรมาตรฐานสากล        เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากรองรับอาชีพในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

 

 

นางสาววรชนาธิป    จันทนู    รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า    เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ที่อยู่ในธุรกิจเสริมสวยอย่างครบวงจร ทั้งช่างทำผม ช่างทำเล็บ ช่างแต่งหน้า ช่างสักคิ้ว ต่อขนตา  เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจช่างเสริมสวยสามารถนำไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจของตนเองและเพิ่มโอกาสให้คนในธุรกิจมีอาชีพที่ยั่งยืนในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) ขึ้น    เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพด้านธุรกิจเสริมสวย เพิ่มเติมจากอาชีพช่างทำผม ได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านการแต่งหน้า การเสริมความงาม ทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา ให้เป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับวิถี New Normal ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

 

ทั้งนี้   หลังจากได้ทำการเปิดตัวสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 ขึ้น  ปรากฏว่าสาขาอาชีพธุรกิจเสริมสวยเป็น 1 ในสาขา ที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเป็นจำนวนมาก   โดย“คุณวุฒิวิชาชีพ” จะเป็นใบการรันตีความสามารถของท่านว่าท่านคือ Professional หรือมืออาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากลจริงๆ

 

 

"อยากเชิญชวนคนที่อยู่ในอาชีพถ้าท่านคิดว่าทำได้ทำเป็นแต่อยู่ในระดับมืออาชีพจริงไหม ให้มาเข้าสู่การประเมินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาเรียนรู้เพิ่มเติมยกระดับพัฒนาตนเองได้กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สำคัญขณะนี้ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Propin หรือ ปักหมุดมืออาชีพ สามารถหาสุดยอดมืออาชีพสาขาต่างๆได้จากแอปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประเมินที่ได้โปรโมตตนเอง ผู้ประกอบการที่ต้องการช่างมืออาชีพก็มาหาได้ในนี้ ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจที่จะได้รับบริการจากช่างที่มีมาตรฐานแบบมืออาชีพแน่นอน” นางสาววรชนาธิป   กล่าวย้ำ

 

ด้านรศ.ดร.เนตร์พัณณา    ยาวิราช   ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   กล่าวว่า   การจัดทำมาตรฐานระยะที่ 1 ไปเมื่อปีที่แล้วจะเน้นเฉพาะสาขาช่างทำผมยังไม่ได้ครอบคลุมกับธุรกิจเสริมสวย ดังนั้นปีนี้จึงได้จัดทำมาตรฐานสาขาอาชีพต่างๆ เพิ่มเติม ตามที่ใช้งานในปัจจุบัน     ประกอบไปด้วยอาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ทำผม แต่งหน้า ทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา เนื่องจากมองว่าปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้บริการเสริมสวยมากขึ้น แต่การใช้บริการไม่สามารถทราบได้ว่าร้านไหนหรือช่างคนไหนมีมาตรฐานหรือใบรับรองหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพขึ้นมา

 

โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมบริการสุขภาพ มาร่วมให้ความรู้ที่ต้องใช้ในอาชีพนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจเสริมสวยได้มีมาตรฐานอาชีพที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้ข้อสรุปในการสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการเสริมสวยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างแต่งหน้า ช่างสักคิ้ว ช่างต่อขนตา ครูผู้สอนเสริมสวย และผู้ให้บริการเสริมความงาม อีกทั้งการเสริมสวยถือเป็นอีกธุรกิจบริการหนึ่งที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรและประเทศชาติอย่างมหาศาล และค่อนข้างเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพฝีมือท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียน ทางหน่วยงานภาครัฐ   ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพธุรกิจเสริมสวยจึงส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้เป็นอาชีพด้านการประกอบการธุรกิจเสริมสวยให้มีความเป็นมืออาชีพสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย สถาบันสอนสักคิ้ว ไบโอ เนทูร่า อคาเดมี่ Bio Natura Academy สถาบันสอนสักคิ้ว เคทโคเรีย ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการอาชีพ ทิชเชอร์ปริญ ชมรมช่างเล็บไทย สถาบันสอนทำเล็บมืออาชีพ จ.ขอนแก่น ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้    เพื่อให้ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นการพัฒนาวงการอาชีพและส่งเสริมธุรกิจเสริมสวยให้เติบโตต่อไป