การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย ต้องอึดให้ได้อีกอย่างน้อย 2 ปี


เพิ่มเพื่อน    

    เศรษฐกิจไทยเจอภาวะ “ช็อก” แรง เพราะโควิด...ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี กว่าจะกลับสู่ระดับก่อนโรคระบาด...แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก
    นั่นคือจะพัฒนาวัคซีนได้เมื่อไหร่
    และการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวแค่ไหนอย่างไร
    บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ตรงไหนของสมการการแก้วิกฤติครั้งนี้เป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องวางให้ถูกที่ถูกทางและถูกจังหวะ
    นี่เป็นแนววิเคราะห์ของ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ ระหว่างพบกับสื่อครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา
    เป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ลุกลามและส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันทั่วโลก ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักพร้อมๆ กันในทุกประเทศ 
    ประเทศไทยต้องล็อกดาวน์จนมีผลกระทบถึงผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมาก 
    ที่น่าตกใจที่สุดคือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะเหลือเพียง 6.7 ล้านคน จากเดิมที่ประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวเกือบ 40 ล้านคน 
    หรือเท่ากับรายรับที่หายไปถึงประมาณ 10% ของจีดีพี 


    ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าในไตรมาส 2 มีอัตราการหดตัวหนักที่สุดในรอบ 11 ปี 
    ไม่ต่างกับอาการของผู้ป่วยหนักที่รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู...และยังไม่รู้ว่าจะออกจากห้องฉุกเฉินนี้เมื่อไหร่...หรือในสภาพใด
    ดร.เศรษฐพุฒิบอกว่า หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หรือเมื่อผู้ป่วยออกมาพักฟื้นจากไอซียูแล้ว บริบทประเทศได้เปลี่ยนไปอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 
    หนึ่ง การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมาก (Uneven) ทั้งในมิติของสาขาเศรษฐกิจ มิติเชิงพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ 
    สอง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคาดว่าจะใช้เวลานาน (Long) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ส่วนหนึ่งเพราะโครงสร้างของสินค้าและตลาดส่งออกของไทยกระจุกอยู่ในกลุ่มสินค้าและตลาดที่ฟื้นตัวช้า 
    และสาม ยังมีความไม่แน่นอน (Uncertain) ว่าวัคซีนจะทดลองสำเร็จเมื่อไร ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นได้ระดับไหน 
    คำถามใหญ่คือ จะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ และต้องแก้ได้อย่างยั่งยืนด้วย
    ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริบทเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ 
    ทาง ธปท.จึงประเมินว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาต้องปรับจากการใช้มาตรการที่ปูพรมการให้ความช่วยเหลือเป็นการทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน มาเป็นการช่วยเหลือแบบตรงจุด (targeted) ครบวงจร (comprehensive) และยืดหยุ่น (flexible) โดยพิจารณาถึงผลข้างเคียง 
    ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่บอกว่า เมื่อมีทรัพยากรจำกัดจึงต้องใช้ให้ถูกจุดเพื่อช่วยคนที่จำเป็นให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่


    ตัวอย่างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การพักชำระหนี้ จากการปูพรมช่วยช่วงล็อกดาวน์ที่ธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ พนักงานต้องหันมาทำงานจากที่บ้าน (work from home) หรือถูกลดชั่วโมงการทำงาน ทำให้ขาดสภาพคล่องของรายได้ 
    ปรับมาเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีเวลาปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมตามความสามารถของลูกหนี้ ซึ่งเป็นการช่วยแบบตรงจุดกว่า 
    เหมือนหมอที่รักษาคนไข้ตามความหนักเบาของอาการที่ป่วย
    ดร.เศรษฐพุฒิเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องอาศัยเวลาและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า 
    “ธปท.เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งพอที่จะก้าวพ้นวิกฤติในครั้งนี้ เพราะไทยสามารถคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ดี เสถียรภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี เสถียรภาพต่างประเทศเข้มแข็ง หนี้สาธารณะยังอยู่ต่ำกว่าเพดานหนี้สาธารณะ และยังสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ และตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น”
    พรุ่งนี้ : 5 โจทย์ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก