ครม. อนุมัติร่างเอ็มโอยู 'ไทย-จีน' ร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยไบโอเมตริกซ์


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.63 - เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากจีนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นการมุ่งเน้นความร่วมมือในด้าน 1.การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม และ 2.การพัฒนาเทคนิค โดยเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์และการตรวจเปรียบเทียบ การพัฒนาเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพันธุกรรม (DNA) และสมรรถนะห้องปฏิบัติการตรวจ DNA รวมถึงการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ เทคโนโลยี มาตรฐานการตรวจด้านนิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจแล้ว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี และได้รับการต่ออายุอีก 5 ปี เมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล พัฒนาฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือแห่งชาติ ข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) และเพิ่มศักยภาพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทย


"เหงาเหลือเกิน"....ขอบ่นซักคำเหอะ! ก็ทำไมจะไม่เหงาล่ะครับ เข้ามาโรงพิมพ์ มืดตึ๊ดตื๋อ ไม่มีใครมาทำงานซักคน! เคยเห็นแต่บริษัท "ลอยแพพนักงาน" หรือผมเป็นรายแรกที่ถูก "พนักงานลอยแพ"?

เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด