ธนารักษ์เตรียมเปิดจองคอนโดคนแก่เคาะราคา1.82-2.99ล้านเช่ายาว30ปี


เพิ่มเพื่อน    

 

7 พ.ย. 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้สองสิทธิ์ในโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ – ธนารักษ์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่ ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย. 2563 จำนวน 921 ยูนิต โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทย และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ


ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 2564 และจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565 หลังจากนั้นผู้ทีได้รับสิทธิ์สามารถเข้าอยู่ได้ทันที


“คาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยหากมีการจองสิทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกว่าจำนวนที่กำหนด จะใช้วิธีจับฉลาก ส่วนที่เกินจะถูกจัดเป็นกลุ่มสำรอง หากตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งแล้วมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะให้สิทธิ์กับกลุ่มสำรองก่อน โดยหากพิจารณาแล้วว่าโครงการได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ก็จะมีการเปิดเฟส 2 ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้มีการเตรียมที่ดินราชพัสดุเพื่อรองรับการดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ เฟส 2 ไว้เรียบร้อยแล้ว” นายยุทธนา กล่าว


สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง คือ 1. จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.thหรือสำนักงานกรมธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ http://samutprakan.treasury.go.thและเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://med.mahidol.ac.thและ ธพส. http://www.dad.co.thหรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (วอล์ค อิน) ได้แก่ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. และที่ ธพส. ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30 น.-16.30 น. เท่านั้น เว้นวนหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย


โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ์ และ/หรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง และต้องมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการ โดยผู้สูงอายุจะต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยได้ และสามารถพักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คนต่อยูนิต โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติหลักเป็นสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คนรวมทั้งสามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิ์การเช่าให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ขายคืนให้แก่ผู้บริหารโครงการ แต่หากผู้ได้สิทธิ์ประสงค์จะออกจากโครงการก่อนระยะเวลาเช่า 30 ปี หรือเสียชีวิต สิทธิ์การพักอาศัยจะถูกระงับทันที โดยไม่ตกทอดแก่ทายาท ซึ่งผู้บริหารโครงการจะมีข้อกำหนดในการคืนเงินของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยให้กับผู้รับผลประโยชน์


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 2 เดือน โดยจะมีการพิจารณาลักษณะทางสุขภาพร่างกายและคุณสมบัติทางการเงิน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับโครงการในระยะยาว ซึ่งยืนยันว่าโครงการไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรแต่อย่างใด แต่ต้องการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

โดยโครงการนี้จะจัดทำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งอยู่ห่างเพียง 800 เมตร และมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อื่น ๆ อยู่ใกล้เคียงด้วย และจะมีการจัดทำศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Nursing Home) เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิง หรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 500 ยูนิต


นอกจากนี้ จะมีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดบใช้ระบบสมาชิก หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Package) ให้เลือก และจะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้บริการผู้สูงอายุที่พักอาศัย เนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่ รวมทั้งจะมีการจัดทำศูนย์เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการอีกด้วย
 

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ