'ชลน่าน'อัดมายาคติมองร่างไอลอว์ขู่หากไม่รับระวังบ้านเมืองลุกเป็นไฟ


เพิ่มเพื่อน    

18 พ.ย.2563 -  ในการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอว์ต่อเป็นวันที่สอง โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายตอนหนึ่งว่า การที่ร่างของไอลอว์ไม่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ห้ามแตะหมวดหนึ่งหมวดสองนั้น มีบางคนชี้หน้าว่าเป็นการล้มสถาบัน ปฏิรูปสถาบัน และเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยากถามว่าจริงหรือไม่ แต่สำหรับตนขอใช้คำว่าเป็นมายาคติ สร้างภาพหลอกลวง เพื่อทำลาย ทำร้ายกัน โดยไม่มีเหตุ ไม่มีผล เพราะขณะนี้เป็นเพียงชั้นรับหลักการ ถ้าจะเกิดขึ้นจริงก็ตอนมี ส.ส.ร.แล้ว

“เขาบอกว่าก็ให้ ส.ส.ร.ไปคิดว่าสมควรจะปรับปรุงอะไรอย่างไร หากเห็นว่าไม่ควรแก้ก็ยกของเดิมมาใส่ไว้ย่อมได้ แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ยังยอมรับว่าแก้ได้ หลักฐานอยู่ที่มาตรา 256 (8) และ(9) กำหนดว่ากรณีแก้หมวดหนึ่ง หมวดสอง ให้ทำประชามติ แล้วรัฐธรรมนูญ 21 ฉบับที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งเสริมพระราชอำนาจขององค์ประมุขของประเทศในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ไม่ได้เลวร้ายลงทุกครั้ง ดีขึ้น แต่มีบางครั้งต้องโทษคนจัดทำรัฐธรรมนูญที่เขียนตัวบทย้อนแย้ง ผมเป็นพสกนิกรรู้สึกอันตรายมาก เป็นห่วงมาก ไปดูที่มาตรา 16, 17, 18 ถ้าไม่ปรับปรุง ถามว่าใครจะเป็นผู้สำเร็จราชการ องคมนตรีครับ อะไรที่สุ่มเสี่ยงต้องแก้ไข” นพ.ชลน่านกล่าว 

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญฉบับใดก็แล้วแต่ ไม่เคยเขียนว่าให้ยกเลิกตัวเองแล้วทำฉบับใหม่ได้ ถ้าเขียนก็ถือว่าเพี้ยน ตรรกะวิบัติ ตัวเองจะไปทำลายตัวเองได้อย่างไร แต่เมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมก็สามารถใช้ช่องทางตามบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบเดียวกับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พรรคเพื่อไทยยินดีรับทั้ง 7 ฉบับแบบไม่มีเงื่อนไขและขอให้เอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลัก อย่าไปยึดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้สภาเป็นที่แก้ปัญหาอย่าให้สภาเป็นตัวเพิ่มปัญหา ถ้าไม่แก้ไข บ้านเมืองอาจจะลุกเป็นไฟและอาจไม่มีรัฐสภา จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันร่วมแก้ไขปัญหา.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ