"นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง 


เพิ่มเพื่อน    

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อยกับรถนิทรรศการผ้าสัญจร
 


    เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร(Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition)    เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยนิทรรศการเผ้าคลื่อนที่  จะออกเดินทางจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 44 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2564

รถจัดแสดงนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร

 

    ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการนำเสนอเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงงาน พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านที่มีฝีมือด้านการทอ ได้สร้างเป็นรายได้เสริม จากการที่พระองค์ทรงเริ่มรับซื้อผ้าจากชาวบ้าน ทำให้ในปัจจุบัน ชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามีเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ซื้อและสนใจก็เพิ่มตามาด้วย

นิทรรศการภายในรถจัดแสดงประกอบด้วย พระราชกรณียกิจ ความรู้เรื่องผ้า ฯลฯ


     ทั้งนี้ในการจัดรถแสดงนิทรรศการผ้าที่วิ่งไปตามจุดหมายที่กำหนด ก็เพื่อให้นักเรียน ประชาชน ได้รับรู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญาอันมีค่าของไทย และช่วยในเดินทางเข้ามาชมนิทรรศการแสดงผ้า ที่อาจจะเดินทางมายาก ให้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้นด้วย โดยที่การจัดแสดงจุดต่างๆ ที่ผ่านมาประชาชนก็ให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว หรือเด็กๆ ที่จะชอบทำกิจกรรมการปักผ้า หรือเพ้นสีต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นผลตอบรับที่ดี

 

ความรู้เรื่องผ้าในแต่ละภาค


    เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯได้จัดกิจกรรม หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ซึ่งตรงกับวันที่รถจัดนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จอดจัดแสดงอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  ภายในรถนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เล่าเรื่องการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อขจัดความยากจนและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ประติมากรรมร่างหนุมานขนาด 15 เมตร ตอนสืบมรรคาปี 2562 


    นิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง จัดแสดง เรื่องราวการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วอาณาจักร คุณค่าความงามของผ้าทอ เล่าเรื่องราว ความผูกพันระหว่างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับช่างทอผ้าประเภทต่างๆ และสู่สายใยศิลปาชีพ นาเสนอสถิติจานวนสมาชิกช่างทอผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบัน

มุมอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์  ห้องสมุดเคลื่อนที่


      และกิจกรรมต่างๆ ที่มีบูทจัดแสดง  อาทิ การทอผ้าทอสานรัก ผ้าปักชาวไทยภูเขา เรียนรู้สีสันจากธรรมชาติ จำนวน 12 ชนิด อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวรรณกรรมสาหรับเยาวชน หนังสือของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หนังสือที่มีความเกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น จากห้องสมุดเคลื่อนที่ และมุมถ่ายภาพจำลองภาพหอรัษฎากรพิพัฒน์ 

บูธสาธิตเรียนรู้การทอผ้าไทย


    จุดจัดแสดงต่อไปของนิทรรศการผ้าฯเคลื่อนที่  คือจ.เชียงราย ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ด้านหน้าสวนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง, วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน อ. เชียงแสน, ต่อเนื่องมาที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3-4 ธันวาคม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ , วันที่ 5-10 ธันวาคม งานดีไซน์วีคเชียงใหม่ แล่นไปต่อที่จังหวัดลำพูนในวันที่16-20 ธันวาคม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ,และปิดท้ายปีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 23-27 ธันวาคม ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าชมงานสามารถแต่งกายจำลองชุดโขน


    อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถติดตามนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey) ได้ที่ www.facebook.com/Craft-Journey และ www.qsmtthailand.org
 

 

2 รถจัดแสดงนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร
3 นิทรรศการภายในรถจัดแสดงประกอบด้วย พระราชกรณียกิจ ความรู้เรื่องผ้า ฯลฯ
4 ความรู้เรื่องภาคใตแต่ละภาค
5 บูทเรียนรู้เรื่องการทอผ้า
6 มุมอ่านหนังสือพระราชนิพนะ ห้องสมุดเคลื่อนที่
7 ผู้เข้าชมสามารถแต่งกายจำลองเป็นนักแสดงโขน
8 ประติมากรรมร่างหนุมานขนาด 15 เมตร ตอนสืบมรรคาปี 2562 

 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด