'ธอส.'เตรียมขายสลากเกล็ดดาวเพิ่ม3.5หมื่นล.


เพิ่มเพื่อน    

 

24 พ.ย.2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. คาดว่าจะจำหน่ายสลากออมทรัพย์เกล็ดดาว ได้ครบ 1.5 หมื่นล้านบาทในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้เห็นชอบวงเงินออกสลากออมทรัพย์เกล็ดดาวอีก 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเปิดจำหน่ายต่อทันที

ทั้งนี้ จากการขายสลากออมทรัพย์ดังกล่าว ธนาคารจะนำมาใช้ปล่อยสินเชื่อ 2 Gen วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดือน ธ.ค. 2563 โดยสินเชื่อ 2 Gen จะมีอายุ 70 ปี ให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% ระยะเวลา 2 ปี หรือผ่อนชำระล้านละ 2 พันบาท เพื่อให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองได้เร็วขึ้น

โดยคุณสมบัติผู้กู้หลักต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ส่วนผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องปลอดภาระเงินกู้ ไม่เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยกำหนดภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุดจากปกติ 1 ใน 3 เป็น 1 ใน 2 เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงขึ้น
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ