ทล.ทุ่ม 288 ล้านขยาย4เลนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

24 พ.ย.2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก  (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา-ต.ดอนแก้ว  ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.15-กม.23 ระยะทางยาวประมาณ 7.69 กิโลเมตร(กม.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนตอนที่ 2 ระยะทาง 8.644 กม.การก่อสร้างคืบหน้า 71% เส้นทางอยู่ในอำเภอสันกำแพง, อำเภอสันทราย, อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง  

สำหรับลักษณะโครงการ ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง กว้าง 6.05 เมตร งบประมาณ 288,751,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนระบบโลจิสติกส์ รองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางได้มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้จะทำให้การเดินทางและการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย เช่น การเกษตร การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง 


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?