รฟท.ศึกษาตั้ง 3 บริษัทลูกเร่งสร้างรายได้เพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

 

24 พ.ย. 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ทางและอาณัติสัญญาณโทรคมนาคม) และบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน รฟท. ในหัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการรถไฟ เพื่อรวบรวมข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้ประกอบการศึกษาจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟฯ ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของการรถไฟฯ  

นายจิรุตม์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้น พร้อมกับให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกภายใต้การรถไฟฯ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการขนส่งทางราง และเหมาะสมกับโครงสร้างของธุรกิจการขนส่งทางราง โดยมอบหมายให้การรถไฟฯ ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งบริษัทลูก 3 บริษัท คือ บริษัทบริหารทรัพย์สิน บริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน    

ทั้งนี้ รฟท.ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวอรี่ จำกัด (ประเทศไทย) ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทลูก โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่การรถไฟฯ จะได้รับ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนบุคลากร ภาระหนี้สิน และการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในการหารายได้ด้านต่างๆ ซึ่งแนวทางการศึกษาจำเป็นต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว ทันสมัย มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการจัดประชุม Workshop ระดมความเห็นรับฟังมุมมอง ข้อดีและข้อเสียในการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟฯ  

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ รฟท.และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดของการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดประชุม Workshop ในส่วนภูมิภาคอีก 1 ครั้ง คือ ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 ซึ่งเป็นการรับฟังความเห็นจากพนักงานรถไฟครอบคลุมทุกฝ่าย และทุกพื้นที่   


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?