พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายเป็นพระราชกุศล พระพันปีหลวง ในหลวง ร.10 สมเด็จพระราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว


เพิ่มเพื่อน    


วันนี้ (28 พฤจิกายน 2563) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 รูปเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเรือตรีศราวุธ ปิ่นมณี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน และบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธี อาทิ รองปลัดกระทรวง พม. รองปลัดกระทรวง สธ. หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง มท. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึง คุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา ศิลปินนักร้อง และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลกำหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามมติของมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น ซึ่งพิธีในวันนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยในส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ณ วัดศูนย์กลางของจังหวัด หรือสถานที่ตามความสมควรของแต่ละจังหวัด ซึ่งบทสวดที่ใช้ในพิธีประกอบด้วยบทสวดที่เป็นสิริมงคล 35 บทสวด อาทิ บทชุมนุมเทวดา /บทน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า / บทพระไตรสรคมน์ / บทธัมจักกัปปะวัตตนสูตร /บทกรณียเมตตสูตร /และ บทมงคลสูตร เป็นต้น 

สำหรับบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พบว่ามีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีขาวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี ประจำปี พ.ศ.2563 จะมีอีกครั้งเป็นครั้งที่ 12 ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 


 


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?