'รัฐบาล' ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 'วันพ่อแห่งชาติ' น้อมรำลึกในหลวง ร.9


เพิ่มเพื่อน    

1 ธ.ค.63 - เวลา 16.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง บริเวณลานหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม โดยมีพิธีการและกิจกรรม ดังนี้ 1.การจัดพิธีการในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 189 รูป มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ส่วนภูมิภาคมอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง และในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง 

ส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง และในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

พิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 19.19 น. ส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง และในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

2. การจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย 2.1 โซนพระราชทาน เป็นการจัดนิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการ โดยจัดแสดง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และหน้าทำเนียบองคมนตรี ประกอบด้วย โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการของสโมสรกีฬา Bounce Be Good (BBG Club) 

2.2 โซนการแสดงละคร “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล” เป็นการแสดงละครประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ประกอบเทคนิคการฉายวิดีโอ Mapping ภาพเสมือนจริง 3 มิติ ความละเอียดสูง โดยฉายไปที่อาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม นำเสนอพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำหนดการแสดงจำนวน 2 รอบ ๆ ละ 45 นาที คือ เวลา 18.30 - 19.15 น. และเวลา 20.30 - 21.15 น. โดยจัดแสดง ณ บริเวณลานหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดแสดงรอบเดียว ในเวลา 20.30 - 21.15 น. นอกจากนี้ จะมีการแสดงขบวนพาเหรดจำนวน 2 ชุด จากวงโยธวาทิตของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเวลา 16.00 น. และจากกระทรวงวัฒนธรรม ชุด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี” ในเวลา 17.00 น. เริ่มต้นขบวนตั้งแต่มิวเซียมสยามจนถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 งดการแสดงขบวนพาเหรด 

2.3 โซนนิทรรศการ จัดแสดง ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดสาย และบริเวณหน้าสวนสราญรมย์ ประกอบด้วย นิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” เป็นการนำเสนอผลงานของจิตอาสาพระราชทานของกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ในรูปแบบนิทรรศการภาพลักษณะหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ประกอบด้วย ภาพกิจกรรมจิตอาสาแยกตามประเภทของจิตอาสา คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ นอกจากนี้ จะมีนิทรรศการของหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 หน่วยงาน 

นิทรรศการ “อัครศิลปิน” โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม ด้านการถ่ายภาพ ด้านวรรณศิลป์ ด้านงานสถาปัตยศิลป์ ด้านวาทศิลป์ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านหัตถศิลป์และงานออกแบบ และด้านนาฏศิลป์และดนตรี 

2.4 โซน “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จำนวน 18 บูท โดยจัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย เวทีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน จำนวน 2 เวที เวลา 10.00 - 20.00 น.การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน กิจกรรมการบริการผู้ร่วมงาน เช่น เพ้นท์หน้า ทาสีเล็บ ฯลฯ การจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์/นักข่าวเยาวชนภาคสนาม 

2.5 โซน “เลิศลิ้มชิมรส เหนือจรดใต้” และโซน “เดินชิมริมทาง” เป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 40 ร้าน และมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโซนฯ โดยจัดแสดง ณ ภายในสวนสราญรมย์ และบริเวณถนนสนามไชยตลอดสาย ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร วันละ 1 ชุด เป็นการนำเสนอวิธี/ขั้นตอน การประกอบอาหารพื้นถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งแจกให้แก่ผู้เข้าชมงานได้ชิมตามความเหมาะสม เวลาการสาธิต 17.00 - 18.00 น. 

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันละ 1 ชุด เวลาแสดง 18.00 - 19.00 น. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และจำหน่ายอาหารจากกลุ่มผู้ประกอบการของกรมการพัฒนาชุมชน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” โดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ” พร้อมแขวนตุ๊กตาที่มีความน่ารัก สวยงาม จำนวน 10,000 ตัว เพื่อแจกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่พาคุณพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงาน และมีกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ ได้รับตุ๊กตาน่ารักฟรี เพื่อลุ้นรับรางวัล เช่น รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค

สำหรับผู้ที่มิได้เข้าไปภายในโซนดังกล่าว สามารถเที่ยวชมการออกร้านจำหน่ายอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มตลอดแนวถนนสนามไชย ภายใต้แนวคิด “เดินชิม ริมทาง” สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้จัดรถสุขาบริการ จุดบริการทางการแพทย์รอบงาน และจัดรถรับส่งจากพื้นที่จอดรถมาถึงบริเวณงาน โดยประชาชนสามารถจอดรถได้ 5 บริเวณ คือสวนนาคราภิรมย์ สวนสันติพร สนามหลวงด้านทิศเหนือ (เฉพาะส่วนนี้ยกเว้นวันที่ 5 ธันวาคม 2563) ลานจอดรถพระแม่ธรณีบีบมวยผม และกองสลากเก่า นอกจากนี้ ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี เที่ยวแรกต้นทางเวลา 10.00 น. เที่ยวสุดท้ายจากปลายทางสนามหลวง เวลา 21.00 น. หรือจนกว่าประชาชน จะหมดจากพื้นที่จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จากอนุสาวรีย์ถึงสนามหลวง เส้นทางที่ 2 จากวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวง

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชน ชาวไทย ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต