ปตท.ปรับแผนจัดสรรหุ้น'โออาร์'ลดสัดส่วนประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

2 ธ.ค. 2563 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัท ปตท.ได้แจ้งความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พ.ย.63 ที่ผ่านมา OR ได้ยื่นแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมคณะกรรมการ OR ได้มีมติอนุมัติการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ OR

ทั้งนี้การปรับสัดส่วนดังกล่าวให้เพิ่มจำนวนหุ้น เพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็น 390 ล้านหุ้น จากจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น และลดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เหลือ 2,610 ล้านหุ้น จากจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น อย่างไรก็ดี การปรับสัดส่วนการจัดสรรดังกล่าวจะไม่กระทบจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกทั้งหมด ซึ่งจะยังคงเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ OR ยังมีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิน 171.99 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟครบวงจรในประเทศไทย โดยเป็นทั้งผู้จัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้าน กาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee ภายใต้แบรนด์ Pacamara ด้วยสัดส่วนการลงทุน 65% ของทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้วของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ OR จะขยายขอบเขตธุรกิจกาแฟอย่าง ครบวงจร และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบและ อุปกรณ์ให้ OR รวมถึงบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์การขยายธุรกิจเพื่อให้ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับโลก


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'