นายกฯ ปลื้มปีติ 'ในหลวง' ทรงจุดเทียนมหามงคล น้อมรำลึกวันพ่อแห่งชาติ


เพิ่มเพื่อน    

5 ธ.ค.63 - เวลา 20.20 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล ท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

โดยนายกฯกราบบังคมทูลว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีความรู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาทรงประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดไป

โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรับพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'