โควิดฉุดค้าชายแดน10เดือนวูบ 4%


เพิ่มเพื่อน    


9 ธ.ค. 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง 10 เดือนปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่ารวม 1,081,572 ล้านบาท ลดลง 4.11% แบ่งเป็นการส่งออก 626,396 ล้านบาท ลดลง 4.32% และการนำเข้า 455,176 ล้านบาท ลดลง 3.81% เกินดุลการค้า 171,219 ล้านบาท เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการปิดด่านการค้าเพิ่มขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้ การค้าเริ่มมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น จากการที่ไทยได้มีการผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้าได้เพิ่มขึ้น

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองในเมียนมา ทำให้จังหวัดชายแดนของไทย เพิ่มความเข้มงวดในการขนส่งสินค้าข้ามแดน อย่างเดือนต.ค.2563 จังหวัดตากได้สั่งระงับการนำเข้าส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18-25 ต.ค.2563 เพื่อจัดระเบียบการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน และยังได้กำหนดจุดขนถ่ายสินค้าในบริเวณคลังสินค้าศุลกากร วางมาตรการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ส่งผลให้การค้าไทยเมียนมา ที่ด่านแม่สอด มีมูลค่า 3,524 ล้านบาท ขณะที่เดือนก.ย.2563 มีมูลค่า 5,701 ล้านบาท แต่คาดว่าเดือนพ.ย.2563 มูลค่าการค้าจะกลับมาดีขึ้น”นายกีรติกล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 พ.ย.2563 ไทยมีการเปิดทำการจุดผ่านแดน เพื่อการขนส่งสินค้ารวมทั้งสิ้น 37 แห่ง จาก 97 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับรายละเอียดการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ในช่วง 10 เดือน มาเลเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 198,646 ล้านบาท ลดลง 14.67% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 156,114 ล้านบาท ลดลง 5.21% เมียนมา มูลค่า 137,726 ล้านบาท ลดลง 14.85% และกัมพูชา มูลค่า 131,173 ล้านบาท ลดลง 1.16% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และผ้าผืนและด้าย และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และรถยนต์นั่ง

ส่วนการค้าผ่านแดนไปยังจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 194,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.06% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 72,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.21% เวียดนาม มูลค่า 49,664 ล้านบาท ลดลง 13.77% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 140,718 ล้านบาท ลดลง 6.13% สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และยางพารา สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2564 กรมฯ มีแผนร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน ภายใต้งานมหกรรมการค้าชายแดนใน 4 ภูมิภาค (เชียงราย สงขลา สระแก้ว นครพนม ยะลา) ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์ การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎระเบียบทางการค้าและโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 เป็นต้นไป


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"