ครม.เห็นชอบตั้ง 'อภิรัฐ' นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ต่ออายุ 'ธีระพงษ์' นั่งเลขาฯครม.อีกปี


เพิ่มเพื่อน    

15 ธ.ค.63 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป, แต่งตั้งนายศรายุทธ ทองกูล ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 4.นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ5.นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ขณะเดียวกัน ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา 2.นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ครบ 4 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก