คนรุ่นใหม่  บริโภคข้าวน้อยลง  แต่....รู้จักข้าวไทยดีแล้วหรือยัง


เพิ่มเพื่อน    


ประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพนับหมื่นสายพันธุ์ หลากสีสัน หลายรสชาติ พร้อมคุณค่าทางสารอาหาร ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ในทางกลับกัน กลับพบว่าคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเมือง บริโภคข้าวน้อยลง ซึ่งในงาน  “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” ที่จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ลานเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆนี้   ได้ชูประเด็นนี้มารณรงค์  กระตุ้นการบริโภคข้าวของคนไทย พร้อมกับเชิญชวนให้ลิ้มลองข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาด  ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวอร่อยที่สุด  

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “เพราะรักจึงชวนกินข้าวไทย” ให้ความรู้สายพันธุ์และคุณประโยชน์ของข้าวไทย รวมถึงสร้างการรับรู้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิรูปพนมมือของกรมการค้าภายใน โชว์ปรุงอาหารต่างๆ ที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบ

 


นางสาวพัชรี พยัควงษ์  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์บริโภคข้าวไทยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563–2567 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” โดยแบ่งกลุ่มข้าวตามความต้องการของตลาด จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตลาดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ตลาดทั่วไป ได้แก่ ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็งและข้าวนึ่ง และตลาดเฉพาะ ได้แก่ ข้าวเหนียวและข้าวสีหรือข้าวคุณลักษณะพิเศษ  หน้าที่ของกรมคือ ดำเนินการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของการบริโภคในประเทศและการผลิตในประเทศ  เพื่อดูแลเกษตรกรชาวนาไทย ให้ได้รับราคาผลผลิตที่เหมาะสม เกิดเสถียรภาพด้านราคา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย

 


ประเด็นคนไทยบริโภคข้าวน้อยลง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจของกรมฯ พบว่ากลุ่มคนเมือง และกลุ่มวัยรุ่น บริโภคข้าวน้อยลง อย่างเห็นได้ชัด อาจจะเนื่องด้วยเหตุผล การมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้น   ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มคนทำงานกับปัญหาความเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วน  ตลอดจนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริโภคข้าว “ว่ากินข้าวแล้วทำให้อ้วน” ส่งผลให้ทุกวันนี้คนไทยบริโภคข้าวลดลงเฉลี่ยเหลือเพียงคนละประมาณ 83 กิโลกรัมต่อปี จาก 90 - 100 กิโลกรัมต่อปี ในปี 2562 นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด – 19 ยังส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาในประเทศไทยได้ ส่งผลให้การบริโภคข้าวลดลงไปอีก


"การจัดงาน  “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” ซึ่งจัดในช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาด ก็เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย  ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ  และตามความเชื่อโบราณ ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยการบริโภคและทำบุญด้วยข้าวใหม่  และที่สำคัญเราหวังให้คนไทยบริโภคข้าวมากขึ้น"

สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในงาน ประกอบด้วย การโชว์รังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ โดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบ โดยเชฟพลอย (ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ) Top Chef Thailand Season 2 ส่วนทรรศการ “เพราะรักจึงชวนกินข้าวไทย” เป็นการให้ความรู้สายพันธุ์ข้าวไทยในแต่ละกลุ่ม และคุณประโยชน์ของข้าว รวมถึงสร้างการรับรู้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิรูปพนมมือของกรมการค้าภายใน พร้อมชวนชิม และเลือกซื้อข้าวไทยคุณภาพดีจากเกษตรกรและโรงสีโดยตรง

นอกจากนี้  ยังมีการเชิญตัวแทนเกษตรกร ขาวนาที่ปลูกข้าวกลุ่มต่างๆในประเทศมาพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช้าว เริ่มจาก นายเจริญศักดิ์ พรายแก้ว เกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (GI Organic) จังหวัดศรีสะเกษ บอกว่า


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมพันธุ์ดีและมีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก เป็นข้าวที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)ความโดดเด่นคือ เมล็ดข้าวสารเรียวยาว ขาวใส เมื่อหุงเป็นข้าวสุกจะมีความอ่อนนุ่ม รสชาติดี ไม่บูดเสียง่าย และมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ก็มีการปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวอื่นๆ อีกหลายสายพันธุ์ ซึ่งข้าวแต่ชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายต่างกัน ต้องรู้จักเลือกกิน อย่างเช่น ข้าวขัดขาวซึ่งมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้พลังงาน เช่น คนที่ออกกำลังกาย แต่ถ้าเป็นคนทำงานออฟฟิศควรกินข้าวกล้องซึ่งมีไฟเบอร์หรือใยอาหาร ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย ส่วนข้าวสีแดงพวกข้าวกล้องต่างๆ ช่วยบำรุงเลือดเพราะมีธาตุเหล็กสูง ข้าวสีม่วงและสีดำจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรชาวนา ได้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”ด้านนางยุพร สุขนึก ตัวแทนเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์  พูดถึงกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนตนเองว่า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 300 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกข้าว 5 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าว กข15 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง โดยเอกลักษณ์โดดเด่นคือ ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เราทำเป็นข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาวจากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้าวแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณหรือประโยชน์แตกต่างกัน

"ส่วนตัวแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกข้าวคุณภาพดีให้คนไทย เพราะเราทำนาปลูกข้าวเอง ทำปุ๋ยเองโดยเป็นปุ๋ยชีวภาพ แปรรูปเอง และขายเองทั้งผ่านระบบออนไลน์และศูนย์กระจายสินค้า อยากให้คนไทยหันมากินข้าวไทยกันเยอะๆ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ เพราะเป็นข้าวที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ"ส่วนนายกฤษฎา รุ่งเรืองด้วยบุญ ตัวแทนจากโรงสี ป.รุ่งเรืองธัญญา จังหวัดสิงห์บุรี พูดถึงประโยชน์ของข้าวไทยว่า ข้าวไทยมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ เพราะข้าวไทยมีพันธุ์ที่หลากหลายให้เลือกกิน ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนียว รวมถึงข้าวกล้องซึ่งมีทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก แต่เราหาไปซัพพอร์ตไม่ได้ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นรอบๆ เท่านั้น และที่สำคัญคือ ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีประโยชน์มากมาย มีวิตามิน แร่ธาตุ และไฟเบอร์ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกบริโภคหรือกินข้าวประเภทใดให้เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งการจัดงานมหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย จะทำให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยได้รับรู้ข้อมูลด้านคุณประโยชน์ของข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และมั่นใจว่าข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนไทย และช่วงนี้ข้าวฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีกำลังทยอยออกสู่ตลาด จึงอยากเชิญชวนบริโภคข้าวไทยเพื่ออุดหนุนและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทย
ก็หวังว่าคนไทยจะตระหนักในคุณค่าของข้าวไทย ที่อร่อยมีให้เลือกบริโภคหลากหลายสายพันธุ์ ขึ้นชื่อในระดับโลกว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งชาติ  แโดนหันมาบริโภคข้าวกันเหมือนเดิม.    


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่