MEA จับมือเทศบาลนครนนทบุรีเร่งนำสายไฟฟ้าลงดินรอบศาลากลางเก่าเมืองนนท์


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (27 ธ.ค. 63) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่รื้อถอนสายไฟ เสาไฟฟ้าใน โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ท่าน้ำนนทบุรี ระยะที่ 1 ซึ่งศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) เป็นอาคารไม้สักสองชั้นขนาดใหญ่รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ.2552 เทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารเป็น “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี” เนื่องจากอาคารศาลากลางหลังนี้ มีสถาปัตยกรรมลักษณะการสร้างแบบพิเศษ ฝีมืองานไม้ประณีต ทางกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของชาติ ตามประกาศลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2524 และยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2543

 

 

สำหรับการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินครั้งนี้ มีระยะทางทั้งสิ้น 260 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2563 และกำหนดเสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2564 แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ ขั้นตอนติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายใต้ดินทั้งแรงสูง และแรงต่ำ ขั้นตอนติดตั้ง unit substation ขั้นตอนบรรจบสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับการดำเนินการในวันนี้เป็น ขั้นตอนรื้อถอนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายสื่อสาร

 

อย่างไรก็ตาม MEA ยังได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม 48.6 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์และสว่างอารมณ์ ถนนพิษณุโลก และถนนนครสวรรค์ เป็นต้น


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"