โควิดทำพิษทอท.เผย6สนามบินผู้โดยสารลดฮวบเหลือไม่ถึง40ล้านคน


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ธ.ค.2563 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงการจราจรทางอากาศช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 2563 ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งว่า ภาพรวมการจราจรทางอากาศนั้น มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออก รวมทั้งสิ้น 322,583 เที่ยวบิน หรือลดลง 56.6% แบ่งเป็น เส้นทางระหว่างประเทศ 121,922 เที่ยวบิน หรือลดลง 70.5% และเส้นทางภายในประเทศ 200,661 เที่ยวบิน หรือลดลง 39.1% ในส่วนของปริมาณผู้โดยสารในภาพรวม พบว่า มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 39,198,137 คน ลดลง 66.8% ในจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15,356,352 คน ลดลง 70.5% และผู้โดยสารภายในประเทศ 23,841,785 คน ลดลง 49.8%

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายท่าอากาศยาน พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน 82,764 เที่ยวบิน ลดลง 66.2% ภายในประเทศมีจำนวน 42,910 เที่ยวบิน ลดลง 39.6% ขณะที่จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 9,734,618 คน ลดลง 66.2% และผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 4,944,838 คน ลดลง 50% ขณะที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน 20,678 เที่ยวบิน ลดลง 77.1% และเที่ยวบินเข้า-ออกภายในประเทศมีจำนวน 88,695 เที่ยวบิน ลดลง 35.2% ด้านผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 2,725,859 คน ลดลง 77.1% และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 10,313,524 คน ลดลง 47.3%

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) พบมีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน  4,397 เที่ยวบิน ลดลง 79.1% และภายในประเทศ มีจำนวน 26,487 เที่ยวบิน ลดลง 40.9% ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 486,428 คน ลดลง 79.1% และผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 3,269,758 คน ลดลง 50.8% ในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) พบมีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน 410 เที่ยวบิน ลดลง 75.6% เที่ยวบิน และภายในประเทศ มีจำนวน 13,784 เที่ยวบิน ลดลง 32% ด้านผู้โดยสารระหว่างประเทศ 40,777 คน ลดลง 75.6% และผู้โดยสารภายในประเทศ 1,777,757 คน ลดลง 45.9%

ในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) พบมีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน 13,271 เที่ยวบิน ลดลง 75.2% และเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวน 19,909 เที่ยวบิน ลดลง 53% ขณะที่ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 2,332,286 คน ลดลง 75.2% และผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 2,442,754 คน ลดลง 60.8% และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) พบมีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ จำนวน 402 เที่ยวบิน ลดลง 83.3% เที่ยวบินภายในประเทศ มีจำนวน 8,876 เที่ยวบิน ลดลง 37.9% มีผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 36,384 คน ลดลง 83.3% และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1,133,931 คน ลดลง 46.3%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปริมาณการขนส่งสินค้าในภาพรวม มีทั้งสิ้น 771,716 เที่ยวบิน ลดลง 34.9% แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ จำนวน 748,614 เที่ยวบิน ลดลง 33.7% ภายในประเทศ 23,102 เที่ยวบิน ลดลง 59.9%

รายงานข่าวจาก ทอท.แจ้งว่า สำหรับการดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ที่ผ่านมาที่มีปริมาณเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าได้เปิดให้บริการตามปกติ ยอมรับว่าได้สาเหตุหลักมาการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารใช้บริการสนามบินลดลง ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และล่าสุดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลับมารอบสองยืนยันว่าสนามบินได้เตรียมมาตรการในการตรวจสอบผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการอย่างละเอียด 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย