โปรเจ็กต์PPPคืบเงิน3.73 แสนล้านเข้าสู่ระบบฟื้นเศรษฐกิจ


เพิ่มเพื่อน    

 

29 ธ.ค. 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า จะมีเม็ดเงินจากโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) รวมทั้งสิ้นกว่า 3.73 แสนล้านบาท ที่จะทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2564 โดยมีหลายโครงการที่มีความคืบหน้าอย่างมาก อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา, และสายบางใหญ่กาญจนบุรี, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์

นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนอื่น ๆ อาทิ ทาเรือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านครพนม และเชียงของ เป็นต้น ซึ่งหลายโครงการมีความคืบหน้าอย่างมาก ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป

“การก่อสร้างในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับเมื่อช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยการก่อสร้างจะเป็นไปภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลยอย่างเคร่งครัด” นายอาคม กล่าว

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย คณะกรรมการ PPP มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานเจ้าของโครงการ และ สคร. ทำหน้าที่เร่งรัดโครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน (High Priority PPP Project) ภายใต้แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแล้วเสร็จตามกำหนด 

ซึ่งนอกจากโครงการคมนาคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำแล้ว ยังรวมไปถึงโครงการในด้านสาธารณสุขด้วย เพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศในภาพรวม และให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP ยังได้วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ตามมาตรา 20 (9) ตามที่มีหน่วยงานหารือในกรณีปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'