'คลัง'เบรกใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

6 ม.ค. 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า  ปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามเลื่อนประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศรอบใหม่ออกไปอีก 1 ปี โดยในปี 2564 ให้ใช้ราคาประเมินเดิมในปี 2559-2563 ไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบ และไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ อีกครั้งในช่วงกลางปีนี้ และหากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ก็สามารถประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ได้ในต้นปี 2565 

ทั้งนี้จากการประเมินราคาที่ดินเดิม คาดว่าราคาที่ดินรอบใหม่ทั่วประเทศจะปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณ 7-8% แต่ตอนนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ต้องขอกลับมาเก็บข้อมูลปี 2564 ทบทวนอีกครั้ง โดยอิงจากราคาตลาดใหม่ เพราะยอมรับว่าสภาพแวดล้อมในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ ราคาตลาดไม่ได้ขยับมาก ทำให้ราคาประเมินที่เดิมคาดไว้ว่าจะเพิ่ม 7-8% อาจจะต้องปรับลดลงเล็กน้อย หรือ ปรับไม่ได้เพิ่มขึ้น

นายยุทธนา กล่าวว่า ในปี 2564 กรมฯ มีแผนดำเนินงานสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.เดินหน้าจัดที่เช่าราชพัสดุ 3 หมื่นรายทั่วประเทศ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในการทำกิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมีมีความพร้อมแล้วกว่า 1 หมื่นราย ในพื้นที่ อาทิ จ.กาฬสินธุ์ จ.นครราชสีมา และ จ.เชียงใหม่ 

2.จัดเก็บรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทั้งการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านไร่ โดยจะทยอยเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตราไม่เกิน 3% แบบขั้นบันได้ภายใน 3-5 ปี เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจปรับตัว โดยจะเริ่มทำสัญญาเก็บค่าเช่าตั้งแต่เดือน ม.ค.2564 

นอกจากนี้ จะเร่งเปิดประมูลที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ ซึ่งมีกว่า 1,000 แปลง โดยให้ธนาคารกรุงไทยมาวางระบบการประมูล พร้อมเปิดประมูลนำร่องรอบแรก 250 แปลง ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่กลางใจเมือง เช่น สุขุมวิท สีลม หรือในต่างจังหวัด รวมทั้งติดตามค่าเช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ไม่ให้มีการติดค้าง 

“ในปีงบประมาณ 2564 กรมธนารักษ์จะนำที่ราชพัสดุทั้ง 12.6 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในการครอบครองดูแลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และกรมธนารักษ์บริหารจัดการเพียง 4% โดยจะนำที่ราชพัสดุมาบริหารจัดการเองเพิ่มขึ้นเป็น 10% ทำให้กรมธนารักษ์มีรายได้จากค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น และเป็นผลดีให้กรมฯ จัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้สูงขึ้นด้วย” นายยุทธนา กล่าว 

ส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จะให้ธนารักษ์จังหวัด เร่งประสานไปยัง อบต. และ เทศบาล ทั่วประเทศ ที่ได้รับมอบที่ราชพัสดุ ไปปล่อยให้ประชาชนเช่าใช้ประโยชน์ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ให้เว้น การเก็บค่าเช่า 3-6 เดือน เพื่อลดภาระให้กับประชาชน พร้อมทั้งยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับประชาชนที่เช่าทำเกษตรกรรม ตลอดปี 2564 ด้วย 

นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับโอนจากการยึดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามคำสั่งศาล นำมาเปิดประมูล เพื่อให้เอกชน ประชาชนเข้ามาประมูลในระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะเปิดประมูลให้ผู้สนใจได้ภายในต้นเดือน ก.พ. 2564 รวมทั้งจะเปิดประมูลที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จ.ตาก จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุบนที่ดินราชพัสดุ จ.สมทุรปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าจองสิทธิ์ โดยในวันที่ 15 ม.ค. นี้ จะดำเนินการจับสลากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และบัญชีรายชื่อสำรอง และจะดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565 


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'