ละเอียดยิบ!นายกฯเปิดมาตรการเยียวยาฝ่าวิกฤติโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

12 ม.ค. 64 - เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้มีการหารือกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรการเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเรื่องแรกที่จะเรียนให้ทราบคือมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน ในส่วนของค่าไฟได้มีการตัดสินใจในที่ประชุมครม.ให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้เดือนก.พ.และเดือนมี.ค.2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้มีส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพลังงานจะชี้แจงรายละเอียดต่อไป สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนค่าน้ำประปาให้ลดลงร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือนก.พ.และเดือนมี.ค.2564 นอกจากนี้ในเรื่องของค่าอินเตอร์เน็ตโดยความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการ ตนได้สั่งการให้ไปหารือร่วมกัน ซึ่งมีมติว่าจะเพิ่มความเร็ว ความแรงของเน็ตบ้านมือถือ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเวิร์คฟอร์มโฮม รวมทั้งให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการคนละครึ่งจากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดี จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ์ ประมาณปลายเดือนม.ค.นี้ สำหรับเรื่องอื่นๆตนมีนโยบายให้เยียวยารายได้ต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตอนนี้ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาเสนอครม.สัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต ตอนนี้ขอให้พิจารณา 2 เดือนก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารรัฐที่ยังมีเงินเหลืออยู่ 2 แสนกว่าล้านบาท และได้ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน และเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000-50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1 -0.35 ต่อเดือนต่อราย ซึ่งวันนี้ได้มีการหารือกันทั้งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์ว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนมาตรการด้านสาธารณสุขได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้น ครอบคลุมในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ จัดหาหน้ากากให้เพียงพอ หน้ากากผ้าเหล่านี้ให้ครอบคลุม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อย และต้องขอบคุณหลายคนเชื่อฟังและเชื่อมั่นในมาตรการต่างๆที่รัฐบาลขอความร่วมมือ โดยเฉพาะหลายคนหยุดอยู่บ้านแต่ปัญหาคือการดำรงชีวิตรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือ อาจจะไม่มากแต่อย่างน้อยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า เรื่องการจัดหาวัคซีนขอยืนยันว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ขณะนี้ได้มีการจัดหา จัดซื้อมาตามลำดับ ตามที่เคยให้ข้อมูลไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อได้วัคซีนมาแล้วจะทำอย่างไรในเรื่องการกระจายวัคซีนและการขนส่ง อุปกรณ์ขนวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ที่กำหนดไว้ที่จะต้องให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ สาธารณสุขต่างๆเหล่านี้ต้องมีการจัดทำแผนอีกครั้ง ซึ่งกำลังเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้เกิดความชัดเจน โดยจะต้องทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากวัคซีนทยอยมา และจะต้องทยอยคนรับการฉีดตามลำดับความเร่งด่วน ความสำคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานหรือคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชน เหล่านี้ เพราะมันอันตราย ในส่วนประชาชนจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง ข้อสำคัญเราต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้ เมื่อมีการรับรองมาตรฐานจากทางองค์การอาหารและยา (อย.) แล้ว ทั้งของต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งของต่างประเทศคงไม่มีปัญหามากนัก สามารถนำมาผ่าน อย.ของเราได้ ถ้ายังไม่ได้ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง อันนี้เป็นห่วงเรื่องความเสี่ยง

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่น ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน เยียวยาผู้ว่างงาน ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำรองไปก่อน และในส่วนของการจ้างงานได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปแล้ว ซึ่งก็เห็นว่าได้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ ตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดลงไปแล้วให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ต้องปฏิบัติการเร่งด่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐเอกชนให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว จะต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วยซึ่งมีอยู่ทั่วไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้การสอบข้าราชการประจำปี ได้เร่งรัดให้สำนักงาน กพ.และ ก.พ.ร.ให้มีการจัดสอบเร็วขึ้นจากทุกครั้ง เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไป และในส่วนของน้องๆหลานๆที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีงานทำจะได้มีโอกาสมาสอบคัดเลือกในส่วนนี้ ซึ่งมีสองส่วน ได้แก่ การสอบทั่วไปจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนก็จะมีสัดส่วนในการสอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนเตรียมกันไว้ด้วย และให้รอฟังการประกาศจากสำนักงาน กพ.และ ก.พ.ร.ต่อไปเมื่อมีความพร้อม ขณะนี้ก็ขอให้ใช้เวลาในการเตรียมอ่านหนังสือไว้ ซึ่งตนคิดว่าหลายคนก็มีความคิดอยากเป็นข้าราชการอยู่รวมถึงคนรุ่นใหม่ จึงได้ให้มีการเปิดในสองส่วน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันรัฐบาลผลักดันให้มีการช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งตนเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และอีกเรื่องที่ได้มีการสั่งการและอนุมัติไปแล้วคือการขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมา โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เร่งเสนอกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ ครม. ต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวย้ำถึงการจัดหาวัคซีนอีกว่า การจัดหาวัคซีนมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าไปเรื่อยๆ และจะสร้างการรับรู้เรื่อยๆว่าจะเข้ามาอย่างไรเมื่อไหร่ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือในความจำเป็นที่รัฐบาลจะจัดระเบียบตรงนี้ โดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนงานออกมาให้เกิดความชัดเจน รับมาเมื่อไหร่ และจะต้องทำอย่างไรต่อ จะขนย้ายอย่างไร จะไปฉีดที่ไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถึงประชาชนแน่นอนทั้งประเทศในระยะต่อไป

นายกฯ กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ นายอาคม นายดนุชา แถลงถึงรายละเอียดและมาตรการต่างๆให้เข้าใจว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็ตาม แต่เราสามารถควบคุมไว้ได้ในระดับที่น่าพอใจ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเรา ลดการเดินทางบ้าง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น แสดงว่าหลายคนเข้าใจแล้วว่าเราต้องอยู่กับโควิดอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หน้ากากวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 90 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้ว ตนอยากให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในการใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็แล้วแต่ อย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อหรือไปแพร่เชื้อคนอื่น และต้องพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติตามที่เคยพูดไปแล้ว การติดเชื้อง่ายๆคือลิ้นไม่รับรู้รส จมูกไม่ได้กลิ่น ทำนองนี้สงสัยก็ไปพบแพทย์ ขอทุกคนอย่าหลีกเลี่ยง ถ้าจะปกปิดกันมันไม่ได้ และจะแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเรามีกฎหมายทุกตัว มีเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยตัวเอง หรือให้คนในครอบครัวไปในสถานที่ไม่ควรไป อย่างที่ทราบกันดีส่วนใหญ่มักติดเชื้อมาจากสถานที่อโคจรทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ควรไป ไม่ควรจะเสพยา รวมกันเป็นกลุ่มอะไรทำนองนี้ เหล่านั้นเป็นอันตรายและเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องนำมาแก้ไข อะไรช่วยลดบ้างเจ้าหน้าที่เขาทำงานหนัก หลายคนไม่ได้พักผ่อน ติดเชื้อโควิดเข้าไปด้วยก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอยู่แล้ว

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราเป็นห่วงประชาชนเสมอ อะไรก็ตามที่เดือดร้อนหรือร้องเรียนขึ้นมาตนก็ดูแลทุกอัน แต่มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎหมายและวิธีการปฏิบัติ อันไหนที่เร่งได้ตนก็เร่ง ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด และผ่านเวลาอันยากลำบากไปด้วยกันพร้อมกับรัฐบาล ด้วยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ทุกมาตรการที่ออกมาเป็นเรื่องการทำงานของรัฐบาลทั้งสิ้น กับคณะทำงานต่างๆ ทั้งตน รองนายกฯ รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันมาโดยตลอด มีการประชุมถึงได้มีมาตรการเหล่านี้ออกมา อื่นๆเราก็เดินหน้าต่อไปเป็นระยะ ตอนนี้ขอดู 2 เดือนนี้ก่อน และหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ขอให้มีความสุข และปลอดภัย สวัสดี  


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'